BARO, bussarbetarnas riksorganisation, är en fackförening för
oss som arbetar i bussbranschen. Bussförare, rangerare, verkstads- och servicepersonal, alla är välkomna medlemmar i BARO.

Vi har nu, tillsammans med TRSM Group AB i Stockholm, skrivit vårt första kollektivavtal. Detta är något vi i Baro är mycket stolta och glada över. Vi har ett mycket gott samarbete med TRSM Group AB, och förhoppningen är att detta bara är början.

Tyvärr så kommer då Svenska Kommunalarbetarförbundet in på scenen. De har försökt att få driftchefen på TRSM Group AB, Kent Dahlberg,  att INTE teckna avtal med Baro. Detta på grund av att Baro tydligen bara är en intresseorganisation, och med påståenden som att Kommunal äger kollektivavtalet så är det med DEM ett sådant ska tecknas!

Baro vill nu bemöta dessa påståenden.

Enligt MBL §6 kan vi läsa vad en arbetstagarorganisation är, nämligen: ” Med arbetstagarorganisation avses sådan sammanslutning av arbetstagare som enligt sina stadgar skall tillvarataga arbetstagarnas intressen i förhållandet till arbetsgivaren”

Med denna lagtext, ihop med Baros stadgar, kan vi då konstatera att: Jodå, Baro ÄR en arbetstagarorganisation, dvs en fackförening!

Enligt föreningsrätten, §7-9 i MBL kan en arbetsgivare teckna kollektivavtal med den arbetstagarorganisation som föredras, om det inte redan finns ett kollektivavtal. I detta fallet gjorde det inte det!

Kommunal äger sitt kollektivavtal och Baro äger sitt!

Frågan vi ställer oss är: Är Kommunals företrädare så skrämmande ovetande om lagarna i arbetsrätten, eller är de bara maktfullkomliga?

Om Svenska Kommunalarbetarförbundet la hälften så mycket energi på sina medlemmars välmående istället för på andra fackliga organisationers förehavanden skulle organisationer som t.ex Baro inte behövas!

Styrelsen Baro Riks

Ulf Lyxell, ordf

Maggan Björklund, vice ordf

Bli medlem i Baro idag!

Bussarbetarnas riksorganisation - BARO

c/o Maria Falck 

Rodergränd 2

175 63 Järfälla

organisationsnummer : 802468-8106

E-post: kontakt@baro.nu