18 May 2015 

Rapport från förhandling mellan BARO och NOBINA i Stockholm

Förhandlingen hade påkallats av BARO, enligt MBL § 10, angående att NOBINA vid Norrtäljegaraget hade avstängt en BARO medlem som var visstidsanställd bussförare, detta hade skett efter att en anonym anmälan gjorts, från tre arbetskamrater, dessa hade enligt arbetsledningen rapporterat att Baros medlem, i fikarummet uttryckt kritik mot företaget. Anmälarna ansåg att kritiken skapade otrivsel för dem. Baros medlem hade ett visstidskontrakt fram till och med mars 2015 och hade vid anställningstidens början, överenskommit med företaget att arbeta till och med december. Vid anställningens början i oktober hade han dessutom utlovats att kunna arbeta så mycket han själv kunde och ville. Så hade och så skett fram till den 10:e november då han efter ett telefonsamtal meddelats att han inte skulle påräkna arbete i någon vidare omfattning och då med ovan angiven orsak och vidare att man från ledningens sida bestämt uttryckt sin motvilja för hans fortsatta arbete. För att omöjliggöra för honom, att visa vilka dagar han önskade arbeta så blockerades FIA kalendern så att denna visade att han inte önskade arbeta. Vidare besvarades inte hans telefonsamtal och SMS till den som uppgetts att vara hans gruppchef. Ingen kritik hade framförts mot Baros medlem, beträffande hans sätt att utföra sina arbetsuppgifter eller att han på något annat sätt skulle vara olämplig som bussförare. Att det fanns behov av hans insatser bevisades av ett varmt välkomnande när han tillträdde och att han fram till avstängningen arbetat full tid. Detta på ett liknande sätt som han gjort vid sina tidigare arbetsperioder. BARO meddelade sin uppfattning att NOBINAs åtgärd var att anse som en avstängning och att en avstängning kunde göras, enligt det på arbetsplatsen gällande kollektivavtalet (BBA), endast vid allvarliga förseelser. NOBINA hävdade att ingen avstängning skett och att Baros medlem liksom alla andra anställda på visstidskontrakt, inte var garanterade arbete även om dessa uttryckte sina önskemål via FIA kalendern. Enligt NOBINA var detta också en vedertagen tolkning som branschavtalets (BBA) parter var överens om. Dock tillstod företaget att handläggningen i detta fall, inte var förenligt med företagets policy. Förhandlingen avslutades efter att NOBINA framfört en ursäkt till medlemmen och att han dessutom tillerkändes en ekonomisk gottgörelse. BARO godtog överenskommelsen men meddelade att man inte delade NOBINAs och de avtalsslutande parternas tolkning av hur bestämmelserna i LAS användes för att täcka behovet av extra personal. Kommentar: Förhandlingen visar hur arbetsrätten alltmer urholkas och att detta sker med huvudaktörernas goda minne. ( Läs Bl.a. Kommunal och Bussarbetsgivarna) BARO kan självfallet inte godta denna utveckling! På dagens arbetsmarknad blir allt fler uppsagda från sina ordinarie anställningar för att därefter, nästa dag erbjudas en anställning på viss tid och då med den otrygghet detta medför. När lagen om anställningsskydd infördes var den allmänna uppfattningen bland lagstiftare och arbetsmarknadens parter, att arbete utöver ordinarie tid skulle begränsas, dels för att förhindra ohälsa och olycksfall och dels för att arbetstidslagarna skulle följas. Meningen var att alla skulle arbeta på full tid och extra personal kunde endast anställas när akuta och oplanerade situationer uppstod. Den otrygghet som dagens tolkning av bestämmelserna skapar, blir att en grupp av anställda inte kan få den sociala trygghet som alla anställda borde kunna få. Inom bussbranschen har denna grupp ökat markant under dom senaste åren. Av den genomförda förhandlingen framgår tydligt att visstidsanställda inte tycks ha andra rättigheter än vad som arbetsledningen bestämmer. Att man dessutom genom arbetsledningens agerande understödjer den styggelse som angiveri bland arbetskamrater är, visar dessutom på en stor brist på kunskap och lämplighet för sina arbetsuppgifter. BARO hoppas att NOBINA i detta fall vidtar lämpliga åtgärder för att detta inte skall återupprepas och att vår medlem om han så önskar välkomnas tillbaka till arbete inom NOBINA. BARO kommer därför att fortsatt bevaka dessa frågor och vi har därför givit vår arbetsrättsjurist i uppdrag att undersöka hur lagen, via avtal och tillämpningar förändrats. Vi uppmanar därför alla våra medlemmar att via sina sektioner eller direkt till Riksorganisationen inrapportera hur det fungerar på deras arbetsplatser. Stöd vår kamp för likvärdiga och rättvisa arbetsvillkor, genom att bli medlem! Stockholm 2015-01-14 Ulf Lyxell

Baros medlem hade ett visstidskontrakt fram till och med mars 2015 och
hade vid anställningstidens början, överenskommit med företaget att arbeta till och med december. Vid anställningens början i oktober hade han dessutom utlovats att kunna arbeta så mycket han själv kunde och ville. Så hade och så skett fram till den 10:e november då han efter ett telefonsamtal meddelats att han inte skulle påräkna arbete i någon vidare omfattning och då med ovan angiven orsak och vidare att man från ledningens sida bestämt uttryckt sin motvilja för hans fortsatta arbete. För att omöjliggöra för honom, att visa vilka dagar han önskade arbeta så blockerades FIA kalendern så att denna visade att han inte önskade arbeta. Vidare besvarades inte hans telefonsamtal och SMS till den som uppgetts att vara hans gruppchef.

Ingen kritik hade framförts mot Baros medlem, beträffande hans sätt att utföra sina arbetsuppgifter eller att han på något annat sätt skulle vara olämplig som bussförare. Att det fanns behov av hans insatser bevisades av ett varmt välkomnande när han tillträdde och att han fram till avstängningen arbetat full tid. Detta på ett liknande sätt som han gjort vid sina tidigare arbetsperioder.

BARO meddelade sin uppfattning att NOBINAs åtgärd var att anse som en avstängning och att en avstängning kunde göras, enligt det på arbetsplatsen gällande kollektivavtalet (BBA), endast vid allvarliga förseelser. NOBINA hävdade att ingen avstängning skett och att Baros medlem liksom alla andra anställda på visstidskontrakt, inte var garanterade arbete även om dessa uttryckte sina önskemål via FIA kalendern. Enligt NOBINA var detta också en vedertagen tolkning som branschavtalets (BBA) parter var överens om. Dock tillstod företaget att handläggningen i detta fall, inte var förenligt med företagets policy.

Förhandlingen avslutades efter att NOBINA framfört en ursäkt till medlemmen och att han dessutom tillerkändes en ekonomisk gottgörelse. BARO godtog överenskommelsen men meddelade att man inte delade NOBINAs och de avtalsslutande parternas tolkning av hur bestämmelserna i LAS användes för att täcka behovet av extra personal.

Kommentar:

Förhandlingen visar hur arbetsrätten alltmer urholkas och att detta sker med huvudaktörernas goda minne. ( Läs Bl.a. Kommunal och Bussarbetsgivarna) BARO kan självfallet inte godta denna utveckling! På dagens arbetsmarknad blir allt fler uppsagda från sina ordinarie anställningar för att därefter, nästa dag erbjudas en anställning på viss tid och då med den otrygghet detta medför. När lagen om anställningsskydd infördes var den allmänna uppfattningen bland lagstiftare och arbetsmarknadens parter, att arbete utöver ordinarie tid skulle begränsas, dels för att förhindra ohälsa och olycksfall och dels för att arbetstidslagarna skulle följas. Meningen var att alla skulle arbeta på full tid och extra personal kunde endast anställas när akuta och oplanerade situationer uppstod. Den otrygghet som dagens tolkning av bestämmelserna skapar, blir att en grupp av anställda inte kan få den sociala trygghet som alla anställda borde kunna få. Inom bussbranschen har denna grupp ökat markant under dom senaste åren. Av den genomförda förhandlingen framgår tydligt att visstidsanställda inte tycks ha andra rättigheter än vad som arbetsledningen bestämmer. Att man dessutom genom arbetsledningens agerande understödjer den styggelse som angiveri bland arbetskamrater är, visar dessutom på en stor brist på kunskap och lämplighet för sina arbetsuppgifter. BARO hoppas att NOBINA i detta fall vidtar lämpliga åtgärder för att detta inte skall återupprepas och att vår medlem om han så önskar välkomnas tillbaka till arbete inom NOBINA.

BARO kommer därför att fortsatt bevaka dessa frågor och vi har därför givit vår arbetsrättsjurist i uppdrag att undersöka hur lagen, via avtal och tillämpningar förändrats. Vi uppmanar därför alla våra medlemmar att via sina sektioner eller direkt till Riksorganisationen inrapportera hur det fungerar på deras arbetsplatser.

Stöd vår kamp för likvärdiga och rättvisa arbetsvillkor, genom att bli medlem!

Stockholm 2015-01-14

Ulf Lyxell

Bli medlem i Baro idag!

Bussarbetarnas riksorganisation - BARO

c/o Maria Falck 

Rodergränd 2

175 63 Järfälla

organisationsnummer : 802468-8106

E-post: kontakt@baro.nu