Om Baro

Baro är en ganska ny fackförening för alla inom bussbranschen. Bussförare, mekaniker, rangerare, servicevärdar med flera är välkomna för att tillsammans bevaka de existerande villkoren samt naturligtvis försöka förbättra dem. Möjligheter att åstadkomma något positivt finns, inte minst när det gäller att förhandla med arbetsgivarna när medlemmar behöver hjälp.

Oberoende

Baro står oberoende från politiska partier. Det finns inga politiker som kan utöva inflytande. Det finns heller inget parti som får bidrag av föreningen. Det är ett mycket medvetet val eftersom vi vill organisera bussarbetare oavsett politisk uppfattning eller livsåskådning.

Medlemsstyrt

För Baro är det medlemmarna som är facket. Det är medlemmarna som har avgörandet över såväl organisationen som de fackliga frågorna. På Baros lokala nivå, sektionerna, bedrivs verksamheten med en hög grad av självständighet men naturligtvis inte avskärmat från den övriga organisationen.

Den fackliga rörelsens styrka är dess medlemmar. Bara tillsammans kan vi förbättra våra arbetsförhållanden. Baro är byggt på fackföreningsrörelsens värderingar om människovärde, jämlikhet och rättvisa och kamp mot diskriminering och orättvisor.

Föreningen drivs av ideellt arbete och det finns mycket att göra. Ju fler som ar aktiva desto bättre förutsättningar för att kunna driva frågor som medlemmarna anser är viktiga.

Två saker Baro inte har

Baro har ingen egen a-kassa. Det finns fristående a-kassor, till exempel Alfa-kassan. Om du redan är medlem i en a-kassa kan du stå kvar där som direktansluten medlem.

Baro förmedlar ingen hemförsäkring men alla bussarbetare omfattas av avtalsförsäkringen (AFA) genom bussbranschavtalet oavsett om man är medlem i någon fackförening eller inte.

Sök på sajten

Dela på sociala media

Ikoner kod för sociala media

Anmäl dig för nyhetsbrev

Du kan självklart avsäga dig nyhetsbrevet när du vill.

Länkar

Bli medlem i Baro idag!

Bussarbetarnas riksorganisation - BARO

c/o Maria Falck 

Rodergränd 2

175 63 Järfälla

organisationsnummer : 802468-8106

E-post: kontakt@baro.nu