Välkommen till Baros nyhetsarkiv

KANSLIST ANSTÄLLS


Årsmötet är nu klart och ett par motioner inkom, en var att vi på prov ska anställa en kanslist (25%), vi tyckte att det behövs för alla våra medlemmar som behöver en spindel i nätet så att säga för att kunna ha som stöd och hjälp, även kommer det att bli en bättre service till allmänheten och intresserade av BARO. Vår nya kanslist kommer att ha hand om vår hemsida, medlemsservice/medlemstidning mm Kansliet kommer att ha öppet en dag i veckan, mer info kommer sedan det anställts en person, det finns ett par intressanta kandidater redan, så efter en noggrann sökning kommer den nya kanslisten att berätta mer.  I övrigt valdes en ny medlem till styrelsen in. en informationspunkt var försäkringar som en representant från en organisation gjordes. Mötet blev en lyckad tillställning, efter en god middag så skildes medverkande som kom från Svealand, Götaland och ända från Storuman i norr. Red

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÅRSMÖTE 2018

Den 7-8/4 i Blackebergs Hyresgästföreningslokal i Stockholm kommer årets årsmöte att hållas.
Så vi välkomnar alla medlemmar till ett trevligt möte, för BARO är ditt fackförbund och det är DU som bestämmer!

------------------------------------------------------------------------------------------

Förhandlingen avslutad i Örnsköldsvik


BARO klubb Örnsköldsvik Härmed vill vi meddela att  Örnsköldsvik har vunnit sin första förhandling mot Byberg & Nordin. Förhandlingen gällde en medlem och hennes tjänst som var på  77%, i våras hade företaget muntligt kommit överens med vår medlem om att köra en extra körning, fyra dagar i veckan utöver hennes schema,  hon gick med på det eftersom det bara rörde sig fram till skolavslutningen, denna hämtning  låg under hennes uppehållstid vilket hon godtog i våras med tanke på den korta tid som det gällde. Sommaren gick och bara någon dag innan skolan skulle starta, ringde depåchefen och sa att det även nu kommer det att bli denna extra körning under följande hösttermin. Vår medlem tackade nej till det, men det gick ej sa depåchefen, hon sa att hon ej vill köra extra, då talade han om för henne att hon var tvungen annars blir det arbetsvägran, han uttryckte sej väldigt arrogant mot henne. Då gick BARO klubb Örnsköldsvik in i form av ordförande Tony Granholm, som kallade till ett samtal. Depåchefen förklarade även där för BARO att de fanns ingen annan möjlighet än att för henne köra turerna för annars skulle de bli för stor förlust för företaget! Klubben kallade då till förhandling och gav företaget i uppgift att föreslå ett datum samt tid för denna förhandling. Den 7 september hölls förhandlingen som gick bra för vår medlem.  BARO Örnsköldsvik förhandlade fram en höjning till 90% från hennes 77%. Trots att klubben än så länge är en liten förening har vi visat på stort engagemang .....i skrivande stund har jag skapat ett ledord för Klubb Örnsköldsvik,  ”Örnen har lyfts för strid för de sina” 

Ordf. Baro Klubb Övik Tony Granholm

Baro bildades av tre förare som fått nog.


2016-03-09 00:00   |   baro.nu Namn

BARO, bussarbetarnas riksorganisation, är en fackförening för oss som arbetar i bussbranschen. Bussförare, rangerare, verkstads- och servicepersonal, alla är välkomna medlemmar i BARO.Vi har nu, tills


2015-08-19 16:00   |   baro.nu Namn

Måndagen den 27 juli 2015 är ett historiskt datum för fackföreningen BARO. Detta är dagen vi tecknade det första kollektivavtalet med en arbetsgivare.

Ett möte var anordnat för personalen av driftc


2015-07-28 11:24   |  

Rapport från förhandling om green box och hanteringen av bussbyten

BARO påkallade förhandlingar enligt § 10 ärende, Green Box
Dessa frågor togs upp på förhandlingen samt hanteringen av trasiga bus


2015-07-09 14:01   |  


Dagens Industri har gett oss nyheten att bussbolaget NOBINA nu ska introduceras på börsen. Experterna verkar dock lite skeptiska.
BARO låter alla skapa sig en egen uppfattning om det hela, men här


2015-06-10 12:02   |  

Många medlemmar i Baro är nyfikna på hur man ska jobba fackligt. Kommer man kanske från ett annat förbund som inte uppmuntrat till effektivt fackligt engagemang på lokal nivå känner man sig osäker på


2015-05-24 12:56   |  

Förhandlingen hade påkallats av BARO, enligt MBL § 10, angående att NOBINA vid Norrtäljegaraget hade avstängt en BARO medlem som var visstidsanställd bussförare, detta hade skett efter att en anonym a


2015-05-15 02:00   |  

Baro fick ett brev från en timanställd, som vill belysa några av problemen med att leva som timanställd. Detta är hans berättelse.


2015-04-28 02:00   |  

»dfg

fd


1970-01-01 01:00   |   baro.nu Namn

 

Sök på sajten

Dela på sociala media

Ikoner kod för sociala media

Anmäl dig för nyhetsbrev

Du kan självklart avsäga dig nyhetsbrevet när du vill.

Länkar

Bli medlem i Baro idag!

Bussarbetarnas riksorganisation - BARO

c/o Maria Falck 

Rodergränd 2

175 63 Järfälla

organisationsnummer : 802468-8106

E-post: kontakt@baro.nu