Med BARO i tiden!

Bussarbetarnas Riksorganisation (BARO) bildades därför att vi, några bussarbetare (förare i första hand), upplevde att vår fackliga organisation, läs Kommunal, mer eller mindre övergett oss medlemmar och även de grundläggande fackliga principer som väglett fackföreningsrörelsen genom alla tider. Beslut som fattats av kongress efter kongress genomfördes aldrig, inriktningen blev istället att garantera förbundets existens genom att spekulera med medlemmarnas surt betalda avgifter, samtidigt som man då också kunde säkerställa att insynen från medlemmarna minimerades. Beslut om förändring av organisationen gjorde bl.a. att arbetsplatsklubbarna och sektioner lades ner eller uppgick i större enheter. Avståndet mellan förbundet och dess ledningsnivåer gjordes därmed längre, samtidigt som detta också försvårade medlemmens kontakt med förbundet. Inom vår bransch har därför många och viktiga frågor fått en allt lägre prioritet, vilket har kunnat utläsas genom att förbättring av arbetsmiljö, arbetstider och anställningstrygghet klart, tagit flera steg tillbaka. Genom samverkansavtal med arbetsgivarna har också flera arbetsmarknadslagar kunnat sönder förhandlas till en klar nackdel för medlemmarna. T.ex. så har korttidsanställningarna ökat lavinartat inom hela vår bransch, vilket också medfört att fler och fler förare, upplever en ökande otrygghet i arbetet som också resulterat i en högre sjukfrånvaro. Detta är förödande i en verksamhet där säkerheten måste vara hög för att vi tillsammans med kunderna/resenärerna, skall kunna känna oss trygga. Vår uppfattning är att fackföreningar alltid skall verka för sina medlemmars och samhällets bästa och att detta skall av medlemmarna och medborgarna kunna utläsas i de resultat som uppnås. Vi vänder oss därför till dig, som vill förändra och förbättra ditt liv, din arbetsplats och dina anställningsvillkor med att säga att du skall känna att du är välkommen till en fackförening i tiden. Tyvärr kan vi inte garantera att allt kan gå i uppfyllelse, men du får som medlem i BARO, möjligheten att tillsammans med dina arbetskamrater göra din röst hörd, vilket är en förutsättning för att villkoren på din arbetsplats skall bli bättre. 

Välkommen! Ulf Lyxell Ordförande

Bli medlem i Baro idag!

Bussarbetarnas riksorganisation - BARO

c/o Maria Falck 

Rodergränd 2

175 63 Järfälla

organisationsnummer : 802468-8106

E-post: kontakt@baro.nu