Kollektivavtal

Måndagen den 27 juli 2015 är en historisk dag för BARO. Detta är dagen då vi teckande det första kollektivavtalet!

Ett möte var anordnat för personalen av driftchefen för TRSM Group 1 AB. Mötet syftade till att låta personalen ha synpunkter på det kollektivavtal som BARO och TRSM har diskuterat. 

Personalen var positiv till det förslag som presenterades. Det är ett preliminärt kollektivavtal och kommer att gälla till avtalsperiodens slut i september 2016. Avtalet överensstämmer med BBAavtalet ( Bussbranschavtalet)

I september 2015 kommer förhandlingar att inledas för ett nytt avtal som beräknas vara klart till september 2016.

Medlemmarna i BARO kommer att få fortlöpande information om förhandlingarna.

Inget nytt avtal undertecknas innan medlemmarna har gett sitt medgivande!

Ulf Lyxell, ordförande BARO

Bli medlem i Baro idag!

Bussarbetarnas riksorganisation - BARO

c/o Maria Falck 

Rodergränd 2

175 63 Järfälla

organisationsnummer : 802468-8106

E-post: kontakt@baro.nu