18 May 2015 

En timanställds berättelse

Baro fick ett brev från en timanställd, som vill belysa några av problemen med att leva som timanställd. Detta är hans berättelse.

Arbetsgivare är en stor vinnare
De senaste decennierna har arbetsgivare jobbat stenhårt för att pressa ner omkostnaderna (löner, sociala avgifter och försäkringar) genom att trimma sina organisationer. De ska vara platta, effektiva, flexibla samt billiga. Sådana exempel har varit vardagsmat inom telecombranscher, verkstad- och byggindustri, och inte minst inom transportföretag av olika slag. De anställda går på knäna, blir utbrända och går in väggen, som i sin tur leder till långtidssjukskrivning med oöverskådliga konsekvenser för dem själva och deras nära och kära.

Arbetsgivare strävar efter att på sikt bara ha ett begränsat antal tillsvidareanställda, och täcka upp med timanställda i sina organisationer. Timanställda som de inte behöver ta någon större hänsyn till. Men arbetsgivarna tar ändå för givet att de timanställda ska stå beredda så fort telefonen ringer.

Otrygghet

Som timanställd har man inte samma möjligheter som en tillsvidareanställd. Till exempel att få lånelöfte från banken för att köpa en lägenhet, ett hus eller en ny bil kan vara omöjligt.

När det gäller sjukersättning, från arbetsgivare eller från försäkringskassan. De första 14 dagarna i sjukperioden får en timanställd endast ersättning från arbetsgivaren de dagar som tjänst¬göring är utlagd i schemat. Efter 14 dagar tar försäkringskassan över ansvaret och det kan bli mycket omständigt att bestämma sjuklönens storlek, vilket riskerar att drabba timanställda. Man kan ju teckna en privat sjukförsäkring, men vem har råd med det som timanställd?'

Förhållande med familjen vs arbetsgivare

En timanställd har en stor press på sig. Han/hon ska alltid vara redo när telefonen ringer och arbetsgivaren förväntar sig alltid att höra ett positivt svar. Oberoende tid eller om det är helg, ska man vara lojal mot arbetsgivaren. Dessvärre kan man inte planera med säkerhet att vara ledig under helgerna. Däremot kan man lämna önskemål om att vara ledig, men arbetsgivare har ofta dåligt personalläge på helgerna. Timanställda är till stor nytta för arbetsgivare, vi löser företagens obemannade tjänster när som helst med professionalism, effektivitet och dessutom billigt, utan att tveka eller ifrågasätta vilket i många fall gör att jobbet går före familjen. I många branscher bryr man sig inte om förhållandet till privatlivet. Det viktiga är att timanställda uppfyller den roll som arbetsgivare förväntar sig, med andra ord att tjäna stora pengar på billig arbetskraft och hålla aktieägarna på bra humör.

Bli medlem i Baro idag!

Bussarbetarnas riksorganisation - BARO

c/o Maria Falck 

Rodergränd 2

175 63 Järfälla

organisationsnummer : 802468-8106

E-post: kontakt@baro.nu